KURUCU TEMSİLCİMİZDEN MESAJ
Saygı değer velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz ; Erzurum’un en köklü eğitim kurumlarından olana Özel Erzurum Açı Koleji olarak bizler kurulduğumuz ilk günden bugüne ülke ve milletimizin geleceğine yön verecek, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı başarılı örnek nesiller yetiştirmeyi gaye edinmiş bulunmaktayız..
Değerli velilerimiz, okul dört tarafı duvarlar ile çevrili salt bilginin aktarılmaya çalışıldığı bir mekandan ibaret değildir. Okulumuz sahip olduğumuz köklü medeniyetlerimizin ürünü olan , her türlü milli ve manevi değerlerin çağdaş evrensel normlarla sentezlenerek öğrencilere benimsetildiği, en son eğitim teknolojileri kullanılarak çocuklarımızın problem çözme ve çok yönlü düşünebilme yetenekleri kazandığı kendine özgü ve çağdaş eğitim sistemi ile uyumlu Açı Koleji Modelinin uygulandığı bir yaşam alanıdır. Erzurum Açı Koleji olarak bizler ; öğrencilerimizin her türlü akademik , sosyal , kültürel ve psikolojik ihtiyaçlarını bir bütün olarak değerlendirip, bir birinden farklı öneme sahip bu gelişim alanlarının tamamında üst düzeyde gelişmelerini sağlıyoruz.

VİZYON

 • Erzurum Açı Koleji’nde potansiyelini kullanabilen, hata yapmaktan korkmayan ve yeniden başlamaya cesaret edebilen akademik anlamda başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
 • Uluslararası düzeyde, çok yönlü, kendi öğrenme sorumluluğunu alabilen, beden ve zihin olarak tam yetişmiş mutlu bireyleri yaşam boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda yetiştirmeyi hedefliyoruz.
 • Erzurum Açı Koleji’nde hareketi yaşamın değişmez parçası olarak görüyoruz hareketin sürekliliğine ve olumlu yönde değişimine işaret ettiğine inanıyoruz.
 • Akademik anlamda başarılı, potansiyelinin farkında olan ve kullanabilen uluslararası düzeyde becerilere sahip mutlu bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

MİSYON

 • Okulumuzda öğrenmenin tüm bireyleri mutluluk paydasında buluşuyor.
 • Çok kültürlülüğe duyarlı bir okul ikliminde dünya vatandaşları yetiştiriyoruz.
 • Okulumuzda spor ve hareketi eğitimin, yaşamanın değişmez bir parçası olarak görüyoruz.
 • Eğitim teknolojilerini tüm öğrenme ortamlarına entegre ediyoruz.
 • Sınavla yaşayan değil, sınava hazır bireyler yetiştiriyoruz.
 • Sanatı estetik bir olgu olarak görüyor ve sanat üreten bir nesil yetiştiriyoruz.
 • Yoğunlaştırılmış öğretmenli sisteminizde ana dil öğrenme prensibi ile yaşayarak üst düzey bir yabancı dil eğitimi veriyoruz.
 • Ahlaki ve dini değerlerine bağlı bireyler yetiştiriyoruz.

2021 Etkinlikler